Μπορίς Γκοντουνόφ Σ2|Επ8

Ο Ψευδοδημήτρι ΙΙ προτείνει στην Μαρίννα Μνίσεκ να τον αναγνωρίσει ως σύζυγο. Ο Ψευδοδημήτρι ΙΙ πιέζει να καταλάβουν την Αγία Τριάδα, ώστε να αιχμαλωτίσει την πριγκίπισσα Ξένια , διότι το ζητά η Μαρίννα. Ο Ρομανόφ-Φιλάρετος σώζει από την εκτέλεση τον Νετσάη και τον στέλενει με μια επιστολή στην προγκίπισσα Ξένια. Ο Ηλιά τραυματίζεται σοβαρά και η Ξένια προσεύχεται για την σωτηρία του. Ο Βασιλιάς Σιγκιζμούνδος αποσύρει τα στρατεύματά του, έτσι ο ψευδοδημήτρι ΙΙ μένει χωρίς στρατό. Ο Ρομανόφ-Φιλάρετος συμβουλέυει τον ψευδοδημήτρι ΙΙ να πάει στην Κολούγα και στο Τούσινο μένει ο Δούκας Σελτικόφ.

Παίζουν: Aleksandra Nikiforova, Vilen Babichev, Artyom Alekseev

( Διαθέσιμο έως 11/2/2020 )

Μπορίς Γκοντουνόφ Σ2|Επ8