Ιστορική-θρησκευτική μίνι σειρά, παραγωγής Αγγλίας (BBC) 2008. Στη σειρά παρουσιάζεται η τελευταία εβδομάδα της ζωής του Χριστού, μέσα από τρεις σκοπιές – τις θρησκευτικές αρχές, τους Ρωμαίους και τον ίδιο τον Ιησού. Το δράμα αρχίζει με την προφητική είσοδο του Ιησού από την Ανατολική Πύλη, ακολουθώντας τον μέχρι τη σταύρωσή του και την απίστευτη συνέχεια. […]

Read more

Ιστορική-θρησκευτική μίνι σειρά, παραγωγής Αγγλίας (BBC) 2008. Στη σειρά παρουσιάζεται η τελευταία εβδομάδα της ζωής του Χριστού, μέσα από τρεις σκοπιές – τις θρησκευτικές αρχές, τους Ρωμαίους και τον ίδιο τον Ιησού. Το δράμα αρχίζει με την προφητική είσοδο του Ιησού από την Ανατολική Πύλη, ακολουθώντας τον μέχρι τη σταύρωσή του και την απίστευτη συνέχεια. […]

Read more